Jakie prawa ma ochroniarz w zakładzie pracy?

Jakie prawa ma ochroniarz w zakładzie pracy?

Praca ochroniarza może się różnić w zależności od miejsca zatrudnienia, jak i konkretnej agencji ochrony osób i mienia. Inne obowiązki mają pracownicy zatrudnieni w ochronie sklepu, biurowca, na osiedlu czy w ochronie osobistej vip. To zaledwie kilka obszarów, w których mogą pracować ochroniarze. W tym artykule zajmiemy się jednak obowiązkami, jakie posiada osoba zatrudniona przez agencję ochrony w zakładzie pracy. Jakie prawa ma ochroniarz w zakładzie pracy?

Co może ochroniarz w zakładzie pracy?

Jakie prawa ma ochroniarz w zakładzie pracy?Ochroniarz, który pracuje w zabezpieczaniu zakładu pracy zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia. Zakres środków ochrony uzależniony jest jednak między innymi od jego statusu. Podstawowe rozróżnienie wskazuje, że istnieją grupy ochroniarzy kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych. W pierwszej grupie znajdują się osoby, które znajdują się na liście kwalifikowanych pracowników ochrony lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Tego typu rozwiązanie jest alternatywą dla wcześniejszej licencji pierwszego i drugiego stopnia. Jak zatem uzyskać takie uprawnienia? W tym celu należy spełnić szereg warunków. Po pierwsze wykazać niekaralność Po drugie zaliczyć następujące szkolenia: strzeleckie, technik interwencyjnych, z samoobrony, a także posiadać podstawową znajomość przepisów z zakresu ochrony osób i mienia. Kwalifikowany pracownik ochrony, który jest czynny zawodowo, ma obowiązek odbywać kurs doskonalący umiejętności minimum co 5 lat. Czy to się opłaca? Tak, ponieważ ochroniarze kwalifikowani zyskują zdecydowanie szerszy zakres uprawnień w porównaniu do pracowników spoza tej grupy. W ten sposób mają też większe możliwości zatrudnienia.

Jakie prawa ma ochroniarz kwalifikowany?

Uprawnienia, jakie posiadają kwalifikowani pracownicy ochrony reguluje odpowiednia ustawa. Jakie zawiera zapisy? Po pierwsze pracownik zatrudniony przez agencję ochrony mienia może decydować, kto z osób trzecich może przebywać na terenie zabezpieczanego obiektu i terenu. W związku z tym ma również prawo legitymować osoby trzecie. Jeśli legitymowana osoba nie posiada uprawnień lub zakłóca porządek, ochroniarz- w ramach dozoru mienia- może zażądać opuszczenia przez nią obiektu. Po drugie, w sytuacji gdy napastnicy zagrażają zdrowi lub życiu innych osób lub ochroniarza, pracownik może zatrzymać taką osobę i wezwać policję na miejsce zdarzenia. Co więcej, kwalifikowany pracownik ochrony może zastosować środki przymusu bezpośredniego, w tym pałki, kajdanki, psy służbowe. W ściśle określonych sytuacjach ma również prawo zastosowania broni palnej. W każdej z wymienionych sytuacji pracownik agencji ochrony zobowiązany jest sporządzić notatkę ze zdarzenia.

Czy ochroniarz ma prawo przeszukać rzeczy osobiste?

Jak wskazuje praktyka, sytuacje niebezpieczne i groźne, zdarzają się niezwykle rzadko w codziennej pracy pracowników firm ochroniarskich. Częściej dochodzi do prób kradzieży. Jak zatem może postępować ochroniarz w takiej sytuacji? Po pierwsze warto pamiętać, że ochroniarz nie ma prawa do przeszukiwania rzeczy osobistych ani przesłuchiwania klienta sklepu czy pracownika zakładu. Takie uprawnienia ma wyłącznie policja. Ochroniarz może jednak poprosić o okazanie zawartości torby lub plecaka, ale dopiero po przekroczeniu przez klienta linii kas albo wyjścia. Co w sytuacji, gdy klient odmawia spełnienia prośby? W takiej sytuacji ochroniarz ma prawo, aby określić powód zatrzymania i poprosić klienta o podejście z nim do monitorowanego pomieszczenia w sklepie. Jeśli klient w dalszym ciągu odmawia współpracy, ochroniarz może zadzwonić po policję.

O czym powinni pamiętać pracownicy ochrony?

Ochroniarz powinien pamiętać o kilku podstawowych zasadach swojej pracy. Po pierwsze ma obowiązek okazania legitymacji służbowej na żądanie osób trzecich. Jeśli w zakładzie pracy lub sklepie pracuje niekwalifikowany pracowników ochrony, to taki obowiązek spoczywa na jego przełożonym. To niezwykle istotna informacja, szczególnie biorąc pod uwagę częste informacje o nieuzasadnionych zatrzymaniach w sklepach. Warto mieć świadomość, że zgodnie z art. 50 ustawy o ochronie dóbr i mienia pracownik ochrony, który działał niezgodnie z posiadanymi uprawnienia, podlega karze. W związku z tym kluczowa jest znajomość obowiązujących przepisów, a także wynikające z nich konsekwencje prawne. Każdy pracownik stoi na straży ich przestrzegania. Natomiast pozostałe osoby również powinny być ich świadome, aby uniknąć bezprawnego działania.

Podsumowując, zakres uprawnień pracownika ochrony zależy od jego kwalifikacji, ale również konkretnego zakładu pracy. Powszechnie uważa się, że zadania ochroniarza ograniczają się do przeglądania nagrań z monitoringu, ale zakres ich obowiązków jest znacznie szerszy. Podobnie jak ich odpowiedzialność. Ponadto profesja ta wymaga specyficznych cech osobowości taki jak: odporność na stres czy spostrzegawczość. Ponadto dużej sprawności fizycznej, a także działania pod presją. To zawód obciążony dużym stresem i odpowiedzialnością za ludzi oraz mienie.

Jak działa myjnia bezdotykowa? Previous post Jak działa myjnia bezdotykowa?
Ile kosztują wiązary dachowe? Next post Ile kosztują wiązary dachowe?