Co to znaczy lombard – najważniejsze informacje

Co to znaczy lombard – najważniejsze informacje

Na terenie Polski funkcjonuje wiele lombardów. Dzieje się tak, ponieważ każdego roku coraz więcej osób decyduje się na korzystanie z ich usług. W związku z tym, tam gdzie jest popyt, tam jest również podaż. Lombardy mają zarówno tyle samo przeciwników, jak i zwolenników. Dlatego postanowiliśmy przedstawić Państwu znacznie szerzej tę tematykę. 

Czym jest lombard?

Lombard jest to nic innego, jak miejsce, w którym można uzyskać pożyczki pod zastaw. Z takiego rozwiązania bardzo często korzystają osoby, które potrzebują określoną ilość gotówki w krótkim czasie. 

Skup za gotówkę w lombardzie

W lombardzie dokonuje się różnego rodzaju skupu, a można tutaj zaliczyć przede wszystkim taki skup za gotówkę jak:

  • skup mieszkań
  • skup złota
  • skup rowerów
  • skup gsm
  • skup smartfonów
  • skup laptopów

Skup telefonów jest jedną z najczęściej występujących czynności w lombardach. 

Jak funkcjonuje lombard?

Lombard funkcjonuje przede wszystkim na takiej zasadzie, że swoją działalność opiera na udzielaniu krótkoterminowych pożyczek w zamian za zastawienie określonego rodzaju przedmiotów. Umowa lombardowa zwykle nie jest podpisywana na dłuższy czas niż jeden miesiąc. Oznacza to, że osoba, która zastawiła dany przedmiot zobowiązana jest do oddania pożyczonej kwoty w ciągu miesiąca wraz ze stosownymi odsetkami zawartymi w umowie. Lombard charakteryzuje się również tym, że ma pełne prawo do dysponowania zastawionym przedmiotem, gdy pożyczka nie zostanie w terminie spłacona. 

Jaki jest koszt pożyczki udzielanej przez lombard?

Co to znaczy lombard - najważniejsze informacjeJeżeli chodzi o koszt pożyczki udzielanej przez lombard to należy zaznaczyć, iż jest ona z pewnością o wiele droższa, niż pożyczki udzielane przez banki. Innym, istotnym aspektem jest również to, co zostało wspomniane powyżej – czyli zwrot pożyczki musi nastąpić w terminie trzydziestu dni. Pożyczki lombardowe za każdym razem są zabezpieczone daną ruchomością (np. telefonem, bądź laptopem), ponieważ podczas udzielania takiej pożyczki nie zostaje zweryfikowana aktualna sytuacja finansowa pożyczkobiorcy. W związku z tym, lombard musi się w jakiś sposób zabezpieczyć. Należy również zaznaczyć, że klient lombardu za każdym razem, gdy zastawia określony przedmiot, ma możliwość jego odebrania po spłacie swojego zobowiązania i wywiązania się z podpisanej umowy. W umowie są ściśle określone zasady udzielania pożyczki, jak również widnieje informacja na jaki procent zostaje ona udzielana. Każda za stron dostaje po jednym egzemplarzu, aby żadne kwestie z nią związane nie budziły wątpliwości. 

Co należy zaliczyć do warunków pożyczki lombardowej?

Do warunków pożyczki lombardowej należy zaliczyć przede wszystkim kwestię: prowizji, terminu spłaty, jak również innych szczegółowych kwestii. Aby móc zawrzeć umowę lombardową i otrzymać pożyczkę, będziemy musieli dysponować ważnym dowodem osobistym, bądź innym ważnym dokumentem tożsamości, który będzie posiadał zdjęcie. Dokumentem takim może być na przykład prawo jazdy, bądź paszport. Legitymacje studenckie, bądź dokumenty pokrewne nie są akceptowane podczas zawierania umowy lombardowej. 

Co powinna zawierać odpowiednio skonstruowana umowa zastawu?

Otóż, odpowiednio skonstruowana umowa zastawu powinna przede wszystkim zawierać takie elementy jak: oznaczenie stron umowy zastawu, forma zastawu, dokładne opisanie zastawianego przedmiotu, udzielana kwota pożyczki, dokładne określenie wartości zastawu, określenie terminu spłaty pożyczki, forma spłaty pożyczki, jak również precyzyjne określenie opłat związanych z udzielaniem pożyczki. Oczywiście należy również pamiętać o tym, że aby umowa lombardowa była ważna musi ona zostać podpisana przez obie strony. W przeciwnym wypadku dokument i zastaw nie będzie miał mocy prawnej. 

Czy warto zastawiać w lombardzie?

Zastawy w lombardzie są świetnym rozwiązaniem przede wszystkim dla tych osób, które dysponują wartościowymi przedmiotami, które można zastawić w celu otrzymania pożyczki. Oprócz tego, pożyczki lombardowe są udzielane od ręki i nie jest sprawdzana historia kredytowa osoby, która taką pożyczką jest zainteresowana. Natomiast, jeżeli chodzi o główną wadę pożyczek lombardowych to należy do niej zaliczyć w szczególności wysokie koszty związane z jej udzieleniem. 

Wykup zastawu, a odsetki lombardowe

Jeżeli chodzi o kwestię wykupu zastawu i odsetki lombardowe to należy zaznaczyć w szczególności to, że każdy lombard ustala oprocentowanie pożyczki w sposób indywidualny. Przy czym ustalanie oprocentowania przy pożyczce lombardowej nie może wynosić więcej niż dziesięciu procent czterokrotności stopy lombardowej ustalonej przez Narodowy Bank Polski w 2015 roku. Natomiast jeżeli chodzi o różnorodne koszty pozaodsetkowe to nie mogą one przekraczać większej ilości niż 25 procent kwoty pożyczki. Oprócz tego, koszty te nie mogą być wyższe niż trzydzieści procent za każdy rok trwania umowy. Oczywiście, każda osoba, która decyduje się na pożyczkę lombardową ma możliwość wcześniejszego wyliczenia wszystkich kosztów związanych z zastawem, ale aby tego dokonać musi znać wcześniej kwotę oprocentowania oraz prowizji. 

Gdzie występuje witamina C? Previous post Gdzie występuje witamina C?
Maść z witaminą A na co pomoże? Next post Maść z witaminą A na co pomoże?