Co to są badania geotechniczne gruntu?

Co to są badania geotechniczne gruntu?

Badania geotechniczne gruntu przeprowadza się w celu ustalenia wodno-gruntowych warunków posadowienia obiektów budowlanych. W opozycji do geologii złożowej skupiają się wokół badania gruntów przeznaczonych pod budowę. Badania złożowe natomiast opierają się na tematach, które wykorzystywane są do dalszych prac budowlanych. 

O czym mówią badania geotechniczne?

Badania geotechniczne wskazują na rodzaj gruntów, przypisując je do jednej z trzech kategorii. Cechą wspólną z geologią kopalin może być fakt, że omawiane badania wskazują na głębokość warstwy gruntu, a także jej warstwę nośną. Ponadto wskazują, jaki jest poziom wód gruntowych oraz ich zmienność w czasie. Wszystkie te informacje pozwalają ocenić, czy podłoże nadaje się pod prace budowlane. Wskazują również na rodzaj fundamentowania, który pozwoli utrzymać stabilność budynku. Nie przeprowadza się poszukiwania złóż surowców mineralnych.

Przepisy geologiczne wskazują na procedurę wykonywania badań. W czasie pracy należy wykonać co najmniej 3 otwory badawcze o głębokości minimum 2 m poniżej szacowanego poziomu fundamentów. Z odwiertów geolog pobiera próbki wody (opcjonalnie) oraz gruntu, które trafiają do badań laboratoryjnych. Jeśli występują grunty nieswoiste, geolog przeprowadza także sondowanie.

Dlaczego wykonuje się badanie geotechniczne gruntu?

Efektem końcowym badań geotechnicznych jest opinia geotechniczna, na którą składają się: część graficzną oraz opisowa z wnioskami. Wnioski są najważniejszą częścią raportu, ponieważ mają istotny wpływ na decyzję o rodzaju fundamentowania. Opinia geotechniczna jest dla projektanta podstawą do określenia kategorii geotechnicznej budynku. Pierwsza kategoria to zwykle jedno- i dwukondygnacyjne domy jednorodzinne, a także budynki gospodarcze. Natomiast w drugiej kategorii mieszczą się konstrukcje o wymagających warunkach wodno-gruntowych.

Dlaczego warto wykonywać badania geotechnicznego gruntu?

Co to są badania geotechniczne gruntu?Badania geotechniczne są warunkiem koniecznym uzyskania pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego. W niektórych sytuacjach urzędnicy nie muszą jednak ich wymagać. Mimo wszystko geolodzy wskazują na wiele korzyści płynących z badań, tym samym zachęcając do ich wykonywania. Przede wszystkim przyczyniają się do wyboru odpowiedniej technologii fundamentowania, która zapewnia w przyszłości bezpieczne i komfortowe użytkowanie obiektu. Analiza pozwala także przewidzieć potencjalne problemy budowalne, w tym przede wszystkim: nierówne osadzanie fundamentów czy pękające ściany. Badania nabierają szczególnego znaczenia w odniesieniu do budynków z podpiwniczeniem. Obiekty budowlane tego typu są szczególnie podatne na występowanie wilgoci. Przeciwdziałanie temu na wczesnym etapie budowy, a nawet podczas tworzenia projektu domu, może skutecznie zniwelować problem z gromadzeniem się wody w piwnicy. Dzięki temu można już wprowadzić korektę na etapie projektu. W niektórych przypadkach budowa podpiwniczenia nie jest możliwa ze względu na wysokie koszty inwestycji. Badania służą także ocenie poziomu wód gruntowych i ich czasowemu wahaniu. W przypadku gdy fundamenty narażone są na bezpośrednie działanie wody, konieczne jest uwzględnienie odpowiedniej ich izolacji lub wyższego posadowienia budynku. Dzięki temu można przeciwdziałać zawilgoceniu murów. Co więcej, badania geotechniczne chronią konstrukcję przed wodą opadową, co zmniejsza ryzyko kałuż i podtopień. Pomagają także wskazać kluczowe warunki instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków czy szamba. Pozwalają na określenie punktów zalegania słabych gruntów, które występują przede wszystkim na działkach budowlanych, które położone są w obrębie miast. Badanie geotechniczne wykonane przed zakupem ziemi, dają też duże pole negocjacji. Jeśli grunt posiada istotne wady, które wymagają dodatkowych nakładów kosztów, to właściciel może obniżyć cenę działki.

Jaki jest koszt badań geotechnicznych gruntu?

Standardowe badanie geotechniczne kosztuje od 1000 do 1500 zł. Ceny mogą być jednak różne w zależności od kilku czynników. Po pierwsze cena zależy od liczby wykonanych odwiertów, a także ich głębokości. Cena wzrasta, kiedy w planie budynku znajduje się piwnica. Ze wzrostem kosztów należy liczyć się w sytuacji, gdy konieczne jest przeprowadzenie badania pH wody. Dlaczego? Próbki należy wtedy wysłać do laboratorium, co wiąże się z kolejnymi wydatkami. 

Ile czasu zajmuje badanie geotechniczne?

Badanie geotechniczne, które obejmuje tylko odwierty, zajmuje około kilku godzin. Procedura przedłuża się w sytuacji występowania podtopień. Zmusza to geologów do ponownego wykonania badań w innych czasie. Dzięki temu można sprawdzić poziom wód w różnych porach roku. Geolog tworzy opinię na podstawie zgromadzonych danych, jak i pomiarów. Sporządzenie analizy zajmuje około dwóch tygodni. Choć czas ten może być dłuższy, jak i krótszy.

Podsumowując, geolog górniczy przeprowadza między innymi poszukiwanie złóż, co jest ważne dla działania kopalni. Natomiast badania geotechniczne umożliwiają wykonywanie prac budowlanych, jak i przewidywanie potencjalnych zagrożeń.

Jak zdobyć środki unijne na założenie działalności gospodarczej? Previous post Jak zdobyć środki unijne na założenie działalności gospodarczej?
Korzystne dla skóry zabiegi medycyny estetycznej w Szczecinie Next post Korzystne dla skóry zabiegi medycyny estetycznej w Szczecinie