Jak zdobyć środki unijne na założenie działalności gospodarczej?

Jak zdobyć środki unijne na założenie działalności gospodarczej?

Każdy przedsiębiorca doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że najtrudniejsze jest rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to z faktu, iż na start potrzebne są spore fundusze, których młodym przedsiębiorcom często brakuje. Na szczęście istnieje możliwość pozyskania środków z Unii Europejskiej na rozpoczęcie działalności. Jak zdobyć środki unijne na założenie działalności gospodarczej? Odpowiadamy.

Pożyczki dla początkujących

Unia Europejska oferuje cały szereg różnego rodzaju pożyczek na start. Ich pozyskanie nie jest proste, lecz warto się o nie starać, ponieważ mogą one ulec umorzeniu po pewnym okresie czasu. W jaki sposób działają pożyczki unijne na start? Otóż ich warunki są zmienne, jednak najczęściej trzeba spełnić pewne wspólne kryteria. Jak zdobyć środki unijne na założenie działalności gospodarczej?Przedsiębiorca nie może prowadzić wcześniej działalności gospodarczej przez określony czas. Nie możemy więc zamknąć jednej firmy, aby z pomocą pieniędzy z pożyczki otworzyć kolejną. Ważny jest również wiek osobny wnioskującej o pożyczkę. Obecnie pożyczkobiorca musi mieć ukończone 30 lat, choć to kryterium może ulegać zmianom w zależności od możliwości udzielania pożyczek. Pożyczkobiorca musi być osobą bezrobotną, jednak czynnie poszukiwać zatrudnienia. Na ogół pożyczka skierowana jest do szerokiego grona zainteresowanych, a nie konkretnych osób. Oznacza to, że nie trzeba prowadzić konkretnego rodzaju działalności, aby móc się starać o pożyczkę. Niemniej jednak czasami ośrodki dysponujące środkami unijnymi z góry określają, że musi to być działalność na przykład korzystna dla ogółu społeczeństwa. Na co możemy przeznaczyć środki z pożyczki? Najczęściej przedsiębiorcy decydują się na zakup wyposażenia. Komputery, sprzęt do pracy czy nawet samochód firmowy z pewnością się przydadzą. Możemy zakupić również niezbędne materiały, programy czy licencje. Nie mamy jednak prawa opłacać za pomocą środków z pożyczki na przykład składek na ubezpieczenie społeczne lub spłacać kredytów. Z otrzymanych środków mamy obowiązek się rozliczyć, zatem nasze wydatki będą podlegać ścisłej kontroli.

 

 

Jak otrzymać pożyczkę?

Pożyczkę dla firm na start możemy otrzymać w bardzo prosty sposób. Wystarczy tylko złożyć wniosek do organu, który zajmuje się rozdysponowaniem środków unijnych. Niemniej jednak musimy pamiętać o kilku ważnych aspektach. Poza samym wnioskiem będziemy musieli przedstawić również niezbędną dokumentację. Będą to dokumenty na przykład z urzędu pracy, które potwierdzają status osoby bezrobotnej. Kolejno bardzo ważnym dokumentem jest akt urodzenia, który potwierdza nas wiek. Czasami organy życzą sobie jedynie okazać dokument do wglądu. Dodatkowo musimy przedstawić biznesplan. Opisujemy w nim przede wszystkim plan kosztów oraz charakteryzujemy przedsiębiorstwo. Na podstawie biznesplanu organy oceniają, czy nasz biznes ma szansę na powodzenie. Wbrew pozorom nie każdy może otrzymać pożyczkę na start. Są to pieniądze, które mają wspierać dobre inicjatywy i mające szansę na sukces projekty inwestycyjne. Po złożeniu wniosku musimy oczekiwać na przyznanie dotacji bądź odmowę. Od odmowy możemy się oczywiście odwołać.

Po pomoc do eksperta

Pozyskanie środków unijnych może czasami przysporzyć pewnych kłopotów. Dotyczy to zwłaszcza osób, które mają pomysł na biznes, jednak nie odnajdują się w świecie finansów i formalności. W wielu przypadkach osoby chętne mają możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy fachowca. W czym może on nam pomóc? Przede wszystkim przygotuje wspólnie z nami dobry biznesplan. Może również podpowiedzieć, jakie rozwiązania będą dla nas korzystne, a jakich lepiej unikać. Co najważniejsze, poinformuje nas o zasadach, na jakich udzielona zostanie pożyczka na start. Wbrew pozorom pomoc specjalisty może okazać się nieodzowna, bowiem osoby te zawodowo zajmują się doradztwem gospodarczym oraz wypełnianiem wniosków o dotacje unijne.

Projekty regionalne

Unia Europejska przeznacza również środki na rozwój poszczególnych regionów Polski. Dotyczy to głównie rejonów prosperujących bądź przeciwnie – takich, które zostały nieco zepchnięte na dalszy plan. Warto więc dowiedzieć się, czy w naszym województwie możemy ubiegać się o pożyczkę bądź dotację unijną. Pożyczkę zwykle musimy zwrócić, lecz czasami istnieje możliwość jej umorzenia. Dotyczy to przedsiębiorców, który rozwijają swoje firmy i tworzą nowe miejsca pracy. Tymczasem dotacje unijne z reguły są bezzwrotne, dlatego tym bardziej warto się o nie postarać. Wniosek o przyznanie dotacji możemy złożyć w urzędzie gminy bądź w innym organie odpowiedzialnym za rozdysponowanie środków unijnych. Zwykle również mamy możliwość skorzystania z pomocy profesjonalnego doradcy. Dotowane są bowiem jedynie pewne działy gospodarki, dlatego lepiej upewnić się, że w ogóle mamy szansę na jej otrzymanie ze względu na rodzaj branży, w jakiej chcemy działać.

Obecnie mamy możliwość wnioskować o kilka różnych rodzajów dotacji i pożyczek unijnych. Warto zorientować się, które z nich przeznaczone są dla naszego województwa. Dają one większe szanse na rozpoczęcie i rozkręcenie własnej działalności gospodarczej.

Co to są badania geotechniczne gruntu? Next post Co to są badania geotechniczne gruntu?